Home

Навигација

Контакт

Анкета

Дали мислите дека компјутерите се доволно искористени во наставата?:

Наставни предмети

Распоред

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЧАСОВИ

СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНА СЛУЖБА


Проверка на електронска пошта:


 

Име и презиме

Работно место

1.

Ката Ангелова

Историја, Граѓанско образование

2.

Емине Арнаутова

Одделенска настава

3.

Сузана Атанасова

Библиотекар

4.

Билјана Атанасова Стојменова

Ликовно образование

5.

Елизабета Мазновска

Математика

6.

Каменита Костадинова Атанасова

Македонски јазик

7.

Билјана Коцева

Македонски јазик

8.

Натка Лазарева Симовска

Одделенска настава

9.

Мариче Лазовска

Одделенска настава

10.

Стоја Митревска

Директор

11.

Живко Андонов

Физичко и здравствено образование

12.

Емре Мехмет

Одделенска настава

13.

Сезгин Али

Одделенска настава

14.

Силвана Бибовска

Одделенска настава

15.

Анче Михаилова

Благајник

16.

Александра Манева

Секретар

17.

Љупчо Калајџиев

Музичко образование

18.

Киро Спасов

Одделенска настава

19.

Маријана Стојанова

Одделенска настава

20.

Даниела Василева

Одделенска настава

21.

Зуле Зафирова

Одделенска настава

22.

Ленче Накева

Одделенска настава

23.

Катерина Даневска

Одделенска настава

24.

Цветанка Кршкова

Англиски јазик

25.

Јулија Белушкова

Англиски јазик

26.

Фирус Мустафа

Одделенска настава

27.

Тања Николовска

Биологија и хемија

28.

Данче Јованова

Англиски јазик

29.

Сузана Ѓоргиева

Психолог

30.

Стојанка Гаваљугова

Одделенска настава

31.

Лозка Филиповска

Англиски јазик

32.

Лидија Бехлимова

Одделенска настава

33.

Ивана Чајева

Одделенска настава

34.

Славица Манчева

Македонски јазик

35.

Стојче Јовановски

Англиски јазик

36.

Фатиме Лиман

Одделенска настава

37.

Васка Трајчева

Одделенска настава

38.

Босилка Здравкова

Германски јазик

39.

Илија Ковачев

Историја, Граѓанско образование, Етика

40.

Кире Јанковски

Географија

41.

Наташа Дацева Вучкова

Педагог

42.

Орце Бојаџиев

Физичко и здравствено образование

43.

Камче Милчов

Биологија, Природни науки

44.

Гулшен Османова

Одделенска настава

45.

Елена Манасиева

Математика и физика

46.

Александра Манасиева

Одделенска настава

47.

Коста Донев

Етика во религиите

48.

Сузана Ѓеоргиева

Техничко образвание

49.

Емилија Камчева

Информатика

50.

Нада Ристова

Музичко образование

51.

Саветка Спасова

Музичко образование

52.

Андријана Јанков

Музичко образование

53.

Јован Трајанов

Музичко образование

54.

Анита Митева Цветковски

Математика и физика

55.

Раде Филиповски

Математика и физика

56.

Наташа Ангелова

Географија

Рекламни банери

Календар на настани

«  
  »
M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Фотогалерии

Вкупно посетители

  • Досега го посетиле сајтот
  • :1141059