Home

Навигација

Контакт

Анкета

Дали мислите дека компјутерите се доволно искористени во наставата?:

Наставни предмети

Распоред

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЧАСОВИ

Извештај за Реализирани еколошки активности

1. Според анализата направен е план на активности во кои се вклучени точките за  акција од еко-стандардите на кои ќе се стави акцент во учебната 2016/2017  година и ќе се реализираат акции и кампањи за подигнување на  еколошката свест и реализација на еко стандардите.

2. Изготвена е  Програма за интеграција на еколошката едукација

3. Изработен е план на активности според направената анализа на состојбата на животната средина во кој се избрани точки за акција за реализација на еко-стандардите. 

4. Поврзување на еколошката програма со редовната настава

Наставниците во текот на учебната 2016/2017 година во рамките на наставните програми и наставните содржини ги поврзаа (интегрираа) деветте еколошките теми - содржини со нивната наставна програма како основа за поврзување на праксата со теоријата и приближување на еколошките содржини и еколошките проблеми до учениците.

5. Еко- патроли

Во училиштето во текот на учебната година започнувајќи од октомври се формираа еко патроли. Еко патролите се организираа и се составени од двајца ученици на секој спрат.

6. Во училиштето ќе се реализираат и акции и кампањи согласно предвидените активности во планот на активности и тековно според потребите на училиштето и средината, а со цел да се подигне свеста и да се вклучат поголем број на ученици, деца, вработени, родители, медиуми и сл.

 

Спроведени се следниве активности:

1. „Еко градина ТЕТРАПАК“ (1-30.9.2016) – направивме еко градина со помпош на средства добиени како награда за освоено трето место на меѓународен награден конкурс за изработки од тетрапак амбалажа во рамките на проектот „ ЕКО ПАКЕТ“

 

 

2. Македонија без отпад“ 2016 (30.9.2016)

3. Работилница „Вело Авантура“ -  (20.10.2016) – проект кој што го реализира Здружението на граѓани Еко Логик, во која учествуваа ученици од четврто, петто и шесто одделение и играа едукативни еко игри.

4. Ден на дрвото - засади ја својата иднина“ – (30.11.2016)  презентирање на едукативни еколошки содржини за значењето на денот, илустрирање, креирање, садење на дрвја во училишниот двор.

5. Едукација за зрава исхрана во рамките на одделенските часови и при реализација на наставни содржини учениците  се запознаваат со начините за здрава исхрана.

6. Учество на  наставници на обуки од еколошката програма - во работилница „Вело Авантура“ -  (20.10.2016) – проект кој што го реализира Здружението на граѓани Еко Логик.

7.Сите активности од еколошката програма редовно се промовираат пред медиумите и јавноста со цел промоција на училиштето преку пишани и електронски медиуми.

 

Рекламни банери

Календар на настани

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Add to calendar

Фотогалерии

Вкупно посетители

  • Досега го посетиле сајтот
  • :1353186