Home

Навигација

Контакт

Анкета

Дали мислите дека компјутерите се доволно искористени во наставата?:

Наставни предмети

Распоред

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЧАСОВИ

Стоја Митревска

Лични податоци

Име и презиме: Стоја Митревска

Адреса: ул. "Илија Алексов" бр.95, Радовиш

Националност: Македонка

Дата и место на раѓање: 14.01.1967г. ВаландовоОбразование

Основно образование: О.У. "Гоце Делчев" с. Пирава

О.У." Јосип Б. Тито" Валандово

Средно образование: Д.С.У."Гоце Делчев" Валандово (гимназија)

Име на универзитетот: "Св. Кирил и Методиј" Скопје

Педагошка академија:"Св. Климент Охридски" Скопје

Педагошки факултет:"Гоце Делчев" Штип

Степен и стручен назив: Дипломиран професор по одделенска настава

 Работно искуство

- oд 1995-1999г.- наставник по одд. настава на определено работно време во О.У."Никола Карев" и О.У." Крсте П. Мисирков" Радовиш

- од 31.12.1999г. наставник по одд. настава на неопределено работно време во О.У."Никола Карев" Радовиш

 Сертификати

  • Со читање и пишување до критичко мислење
  • Современи и креативни методи и техники на учење и осовременување на наставата
  • Стекнување основни знаења и вештини за користење на информатичката технологија
  • Regional Workshop on Edukation and Decentralization for the Lokal Stakeholders
  • For successfully completing the Primari School Teachers training and demonstrating praktikal knowledge in Inovative Use of ICT

 

 

Мајчин јазик: Македонски

Други јазици: Француски јазик, Српско-Хрватски јазик

Компјутерски вештини: Microsoft Windows XP, Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003, Microsoft Power Point 2003, Mozilla Firefox, Edubuntu, Open Office, и сл.

Рекламни банери

Календар на настани

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar

Фотогалерии

Вкупно посетители

  • Досега го посетиле сајтот
  • :1483350